Introduction

Staff of change

  • Vietnam
  • Joined 25/09/2022

Photos

Video

thông tin cần biết khi xây dựng cơ ở
Misson control
Các chất thải được đưa đến EternaLab để họ lọc chúng  thành các bio-mod Bio-mod đưa chia thành 5 loại tương tự như 5 loại pix Mục đích của bio-mod là tạo ra các cơ sở ( faccilities )Bảng dưới đây đưa ra phân phối xác suất theo bio-mod&... See more
Các chất thải được đưa đến EternaLab để họ lọc chúng  thành các bio-mod Bio-mod đưa chia thành 5 loại tương tự như 5 loại pix Mục đích của bio-mod là tạo ra các cơ sở ( faccilities )Bảng dưới đây đưa ra phân phối xác suất theo bio-mod  và Bản thiết kế nào sẽ được tìm thấy khi người chơi chọnđể tìm kiếm sự lãng phí của họBio-mod huyền thoại tương đối hiếm nên xác xuất lấy càng thấpXác suất không tìm thấy gì là rất cao Waste tương đối quan trọng trong việc tạo các cơ sở , nếu bạn không sử dụng nó bạn có thể bán lại cho người chơi khác để lấy ixt