Nu gỗ nghiến , phản gỗ nghiến

$1,000.00
Buy now

Nu nghiến , phản nghiến nguyên khối 

gỗ đẹp moc ở núi cao 

có đủ kích thước 

đắc biệt có loại mặt trên 1 m dài 5m 

ai có nhu cầu liên hệ 0961689797

đang cần thanh lý số lượng lớn

See more
Report this product