cao nhân nào đá được như này chưa.?
vẹt đáng yêu❤️