Một chút cô đơn, một chút Thất vọng,một chút tổn thương, tất cả tạo nên tâm trạng tôi lúc này 😢😢😢