Em cứ yên tâm, nhà anh không có " chó"
Một thời đã xa...!