happy new year
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Chúng ta gặp nhau nhưng không biết nỗi đau của nhau🙂
🥲
Làm gì khi nóng giận?
Người không nên gặp đã không gặp