THẤT TÌNH...!!!10/01/2014) 
Buốt lòng từ độ người đi.
 Ta về chôn kín xuân thì trong mơ.
 Thôi đành trăng rượu cùng thơ. 
Tạo đám mây mờ phủ kín hoàng hôn...!!!