Tóc ngang lưng chừng em bới 
Để chi dài bối rối lòng anh.🎵🎶🎼 
#Kỉ_niệm_tuổi_29
Đôi khi có những việc không thành là do Bạn xứng đáng với những thứ tốt hơn.
Cần Thơ đẹp lắm...ai ơi!
#Lặng_Thầm